Publications - Silver

Investigation of the Binding of Lectins with Polymer Glycoconjugates and the Glycoconjugates Containing Silver Nanoparticles by Means of Optical Spectroscopy and Light Scattering
N. A. Samoilova, M. A. Krayukhina, O. V. Vyshivannaya, I. V. Blagodatskikh
Polymer Science, Series A, 2022, ISSN: 1555-6107, DOI: 10.1134/S0965545X22700092
https://doi.org/10.1134/S0965545X22700092 Instrument model: Photocor Complex


Influence of pH on the Spectral-Luminescent Characteristics of the Soft Protein Crown of Silver Nanoparticles
F. D. Davidov, A. A. Kuleshova, A. M. Saletsky
Journal of Applied Spectroscopy, 2022, ISSN: 1573-8647, Volume: 89, Issue: 2, Pages: 281-287, DOI: 10.1007/s10812-022-01355-z
https://doi.org/10.1007/s10812-022-01355-z Instrument model: Photocor Complex


Synthesis, Morphology, Structure, and Spectral Characteristics of Silver Nanoparticles Stabilized by Amphiphilic Molecular Brushes of Varying Topology
S. V. Valueva, M. E. Vylegzhanina, I. V. Ivanov, K. A. Mitusova, A. V. Yakimansky
Russian Journal of Physical Chemistry A, 2022, ISSN: 1531-863X, Volume: 96, Issue: 2, Pages: 363-370, DOI: 10.1134/S0036024422020297
https://doi.org/10.1134/S0036024422020297 Instrument model: Photocor Complex


Generation of silver nanoparticles from thin films and their antibacterial properties
Alena Nastulyavichus, Sergey Kudryashov, Etery Tolordava, Andrey Rudenko, Demid Kirilenko, Sergey Gonchukov, Andrey Ionin, Yulia Yushina
Laser Physics Letters, 2022, ISSN: 1612-202X, Volume: 19, Issue: 7, Pages: 075603, DOI: 10.1088/1612-202X/ac7137
https://doi.org/10.1088/1612-202x/ac7137 Instrument model: Photocor Compact


Silver nanocomposites based on water-soluble (co)polymers of 2-dialkylaminoethyl methacrylates: Kinetics of formation and pH effect
O. V. Nazarova, T. N. Nekrasova, A. A. Lezov, M. A. Bezrukova, E. N. Vlasova, Yu. I. Zolotova, B. Z. Volchek, E. F. Panarin
Materials Today Communications, 2021, ISSN: 2352-4928, Volume: 28, Pages: 102478, DOI: 10.1016/j.mtcomm.2021.102478
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352492821004700 Instrument model: Photocor Complex


Investigation of the possibility of using silver nanoparticles stabilized with chlorhexidine in dentistry
Albina Rasulovna Tekeeva, Zarina Yakubovna Mengelbaeva, Kamilla Valerievna Fidarova, Asiyat Daydovna Tohchukova, Marat Musadinovich Kardanov, Elizaveta Valerievna Dzusova, Sergey Nikolaevich Povetkin
Annals of Medical and Health Sciences Research, 2021, ISSN: 2141-9248
https://www.amhsr.org//abstract/investigation-of-the-possibility-of-using-silver-nanoparticles-stabilized-with-chlorhexidine-in-dentistry-8805.html Instrument model: Photocor Complex


Green Synthesis of Silver Nanoparticles with the Tobacco Mosaic Virus
A. S. Gubarev, A. A. Lezov, M. E. Mikhailova, A. S. Senchukova, N. G. Mikusheva, V. Yu. Sobolev, M. V. Arkhipenko, O. V. Karpova, N. V. Tsvetkov
Reviews and Advances in Chemistry, 2021, ISSN: 2634-8284, Volume: 11, Issue: 3, Pages: 189-196, DOI: 10.1134/S207997802103002X
https://doi.org/10.1134/S207997802103002X Instrument model: Photocor Complex


Dynamic light scattering detection of silver nanoparticles, food pathogen bacteria and their bactericidal interactions
A. A. Nastulyavichus, S. I. Kudryashov, E. R. Tolordava, L. F. Khaertdinova, Yu K. Yushina, T. N. Borodina, S. A. Gonchukov, A. A. Ionin
Laser Physics Letters, 2021, ISSN: 1612-202X, Volume: 18, Issue: 8, Pages: 086002, DOI: 10.1088/1612-202X/ac0d07
https://doi.org/10.1088/1612-202x/ac0d07 Instrument model: Photocor Compact


Study of the biological activity of arabinogalactan-stabilized silver nanoparticles towards watercress Lepidium sativum L. curled and plant pathogenic micromycete Fusarium sambucinum
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), O.I. Gudkova, N.V. Bobkova, N.B. Feldman, A.N. Luferov, T.I. Gromovykh, I.A. Samylina, M.A. Ananyan, S.V. Lutsenko
Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya, 2021, ISSN: 01316397, 23134836, Volume: 56, Issue: 3, Pages: 500-510, DOI: 10.15389/agrobiology.2021.3.500eng
http://www.agrobiology.ru/3-2021gudkova-eng.html Instrument model: Photocor Compact-Z


Impact of silver nanoparticles synthesized by green method and microemulsion loaded with the nanoparticles on the development of cress
Natalia E. Sedyakina, Nataliya B. Feldman, Oksana I. Gudkova, Alexandr L. Rozofarov, Vladimir N. Kuryakov, Sergey V. Lutsenko
Mendeleev Communications, 2021, ISSN: 0959-9436, Volume: 31, Issue: 3, Pages: 312-314, DOI: 10.1016/j.mencom.2021.04.011
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959943621001218 Instrument model: Photocor Complex